•​Monolitik zirkonyum kron kopru:

aşınmaya ve/veya çürüğe bağlı madde kaybı çok olan dişlerin restore edilmesi veya kısmi diş eksikliklerinin tamamlanması amacı ile planlanır. monolitik zirkonyum özellikle estetik gereksinimin olduğu uzun köprüler ve/veya dış sıkma alışkanlığı olan hastalarda tercih edilir. standart kron köprü tekniklerine göre avantajı prova seans veya seanslarına gerek duyulmamasıdır. Bu yöntem özellikle Gülüş Tasarımı beklentisi olan hastalarda, daha doğal ve renk geçişlerinin olduğu renk tonlarından çok, bembeyaz ve çok daha aydınlık, doğal renk geçişlerinin olmadığı daha düz ve göz alıcı bir beyaz tonu isteyen hastalarda ilk tercih olmalıdır.

Gülüş tasarımı yapılırken hastaya ait çeşitli açılardan yüz ve gülüş fotoğrafları ve hasta ölçüleri bilgisayar ortamına aktarılarak bir arada değerlendirilmektedir. Tasarım ve üretimin tüm aşamalarında bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim (CAD/CAM) teknolojilerinden faydalanılmaktadır. Bu sayede hem işlem mümkün olan en kısa sürede tamamlanmakta; hem de ileri derecede hassas, uyumu yüksek ve hata riskinin en aza indirildiği bir restorasyon elde edilmiş olmaktadır.

eksik diş olan bölgelerdeki komşu dişlerin, dişeti ve etrafındaki kemik ile birlikte muayene edilerek köprü kullanımı için uygunluğu tespit edilir, destek diş sayısına karar verilir. ilk seansta, çalışılacak bölgenin ısırma düzlemi ve dudaklarla ilişkilerine göre zirkonyum için yeterli olan 1,5-2mm lik mesafe yaratmak amacıyla dişlerde gerekli düzenlemeler yapılır. alınan ölçü, gerekmesi durumunda yüz arkıyla birlikte artikülatöre transfer edilir. Hasta ağzından ölçü geleneksel yöntemlerle alınabildiği gibi, ağız içi tarayıcılar da kullanılabilmektedir.

Geleneksel bier ölçü alındıysa bu ölçü dijital ortama laboratuvar scannerı vasıtasıyla taşınarak son durumun üzerine dudak ve komşu dişlerle uyumlu kron/köprü tasarımı yapılır. fotoğraflar vasıtasıyla tespit edilen komşu dişlerin renkleri ve renk geçişleriyle uyumlu zirkon blok seçilir ve cad/cam desteğiyle işlenerek son formu verilir. son seansta hazır hale getirilmiş kron/köprünün fonksiyonel uyumu kontrol edildikten sonra estetik olarak hastanın beğenisine sunulur. her detayda anlaşıldıktan sonra gerekmesi halinde cila yapılan köprü uygun simantasyon materyalleri aracılığıyla ağızda sabitlenerek tedavi sonlandırılır .

​•​Zirkonyum uzeri tabakalama estetik kron kopru:
aşınmaya ve/veya çürüğe bağlı madde kaybı çok olan dişlerin restore edilmesi veya kısmi diş eksikliklerinin tamamlanması amacı ile planlanır. zirkonyum altyapının tercih edilmesinin en önemli özelliklerinden birkaçı metal altyapılara göre ışığın bir kısmının doğal dişe üzerine geçmesine izin verirken sadece bir kısmını doğal olarak yansıtması ve alttan metalinin gri görüntüsünün yansımaması sebebiyle üzerine işlenen porselenin renk uyumunun çok daha doğal olması ve dişetiyle ilişkide olduğu durumlarda etraf dokularda hiçbir tepkiye yol açmadan dişeti sağlığına olumsuz bir etkisinin olmamasıdır. Bu restorasyonlar estetik gereksinimin olduğu uzun köprüler ve/veya dış sıkma alışkanlığı olan hastalarda tercih edilir. standart kron köprü tekniklerine göre avantajı prova seans veya seanslarına gerek duyulmamasıdır. Bu yöntem özellikle Gülüş Tasarımı beklentisi olan hastalarda, daha doğal ve renk geçişlerinin olduğu, doğal dişleri taklit eden renk tabakalarının istendiği, doğal diş skalasına yakın beyazlıktaki estetik çalışmalarda tercih edilmektedir.

eksik diş olan bölgelerdeki komşu dişlerin, dişeti ve etrafındaki kemik ile birlikte muayene edilerek köprü kullanımı için uygunluğu tespit edilir, destek diş sayısına karar verilir. ilk seansta, çalışılacak bölgenin ısırma düzlemi ve dudaklarla ilişkilerine göre zirkon ve porselen için yeterli olan 1,5-2mm lik mesafe yaratmak amacıyla dişlerde gerekli düzenlemeler yapılır. Hasta ağzından ölçü geleneksel yöntemlerle alınabildiği gibi, ağız içi tarayıcılar da kullanılabilmektedir. Geleneksel bier ölçü alındıysa bu ölçü dijital ortama laboratuvar scannerı vasıtasıyla taşınarak son durumun üzerine dudak ve komşu dişlerle uyumlu kron/köprü tasarımı yapılır.renk seçimi zirkon altyapı bloğunun seçimi için önemli olduğundan dolayı fotoğraf desteğiyle komşu dişlerin rengi kaydedilir. alınan ölçüyü takiben dijital ortamda tasarlanan kron/köprü altyapısı cad/cam ile işlenir.

Gülüş tasarımı yapılırken hastaya ait çeşitli açılardan yüz ve gülüş fotoğrafları ve hasta ölçüleri bilgisayar ortamına aktarılarak bir arada değerlendirilmektedir. Tasarım ve üretimin tüm aşamalarında bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim (CAD/CAM) teknolojilerinden faydalanılmaktadır. Bu sayede hem işlem mümkün olan en kısa sürede tamamlanmakta; hem de ileri derecede hassas, uyumu yüksek ve hata riskinin en aza indirildiği bir restorasyon elde edilmiş olmaktadır. Bu şekilde anatomik formda hazırlanan altyapılar üzerine hastanın beklentileri doğrultusunda daha estetik özeliklere sahip bir porselen materyali kullanılarak farklı tabakalar halinde üstyapı porseleni işlenir.

elde edilen altyapının provası yapılarak diş ile uyumu kontrol edilir. etraf dişlerin şekli/rengi, hastanın dudak profili dikkate alınarak porselen işlenecek dişlerin rengi hasta ile iletişim halinde kararlastırılarak gerekirse son bir ölçü daha alınır. hastanın kapanış kaydıyla artikulatore aktarılan zirkon altyapının üzerine tabakalama tekniğiyle porselen işlenir. son seansta hazır hale getirilmiş kron/köprünün fonksiyonel uyumu kontrol edildikten sonra estetik olarak hastanın beğenisine sunulur. her detayda anlaşıldıktan sonra gerekmesi halinde cila yapılan köprü uygun simantasyon materyalleri aracılığıyla ağızda sabitlenerek tedavi sonlandırılır.

​•​cad/cam cam seramik kron

aşınmaya ve/veya çürüğe bağlı madde kaybı çok olan dişlerin restore edilmesi, form bozukluklarının düzeltilmesi, diş boşluklarının kapatılması veya günümüzde daha çok estetik beklentilerin karşılanması amacı ile planlanır. Hastanın diş eksikliği olmaması durumunda gülüş tasarımı yapılmasında zirkonyuma oranla çok daha başarılı ve estetik sonuçlar vermektedir. zirkonyum altyapının tercih edilmesinin en önemli özelliklerinden birkaçı metal altyapılara göre ışığın bir kısmının doğal dişe üzerine geçmesine izin verirken sadece bir kısmını doğal olarak yansıtması ve alttan metalinin gri görüntüsünün yansımasının engellenmesiyken, cam seramik materyallerden hazırlanan CAD/CAM kuronlar Zirkonyuma oranla çok daha şeffaf ve yüksek ışık geçirme kapasitesine sahiptirler. gerek optik özellikleri, gerekse tabakalama tekniğindeki başarıları, gülüş tasarımı planlamasında yüksek estetik sonuçlar vermektedirler. standart kron köprü tekniklerine göre avantajı prova seans veya seanslarına gerek duyulmamasıdır. Bu yöntem özellikle Gülüş Tasarımı beklentisi olan hastalarda, daha doğal ve renk geçişlerinin olduğu renk tonlarından çok, bembeyaz ve çok daha aydınlık, doğal renk geçişlerinin olmadığı daha düz ve göz alıcı bir beyaz tonu isteyen hastalarda ilk tercih olmalıdır.

Gülüş tasarımı yapılırken hastaya ait çeşitli açılardan yüz ve gülüş fotoğrafları ve hasta ölçüleri bilgisayar ortamına aktarılarak bir arada değerlendirilmektedir. Tasarım ve üretimin tüm aşamalarında bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim (CAD/CAM) teknolojilerinden faydalanılmaktadır. Bu sayede hem işlem mümkün olan en kısa sürede tamamlanmakta; hem de ileri derecede hassas, uyumu yüksek ve hata riskinin en aza indirildiği bir restorasyon elde edilmiş olmaktadır. Bilgisayar destekli sistemler ile hazırlanan restorasyonlar üzerine minimal düzeyde renklendirme ve tabakalama işlemi yapılarak protezler kısa sürede hazır hale getirilmektedir.

Tedavi planlanan bölgelerdeki komşu dişlerin, dişeti ve etrafındaki kemik ile birlikte muayene edilerek işlemin uygunluğu tespit edilir. ilk seansta, çalışılacak bölgenin ısırma düzlemi ve dudaklarla ilişkilerine göre restorasyon için yeterli olan 1,5-2mm lik mesafe yaratmak amacıyla dişlerde gerekli düzenlemeler yapılır. alınan ölçü, gerekmesi durumunda yüz arkıyla birlikte artikülatöre transfer edilir. Hasta ağzından ölçü geleneksel yöntemlerle alınabildiği gibi, ağız içi tarayıcılar da kullanılabilmektedir.

Geleneksel bier ölçü alındıysa bu ölçü dijital ortama laboratuvar scannerı vasıtasıyla taşınarak son durumun üzerine dudak ve komşu dişlerle uyumlu kron tasarımı yapılır. fotoğraflar vasıtasıyla tespit edilen komşu dişlerin renkleri ve renk geçişleriyle uyumlu cam seramik blok seçilir ve cad/cam desteğiyle işlenerek son formu verilir. son seansta hazır hale getirilmiş restorasyonun fonksiyonel uyumu kontrol edildikten sonra estetik olarak hastanın beğenisine sunulur. her detayda anlaşıldıktan sonra gerekmesi halinde cila yapılan restorasyon uygun simantasyon materyalleri aracılığıyla ağızda sabitlenerek tedavi sonlandırılır .

​•​Press cam seramik kron

Hastanın mevcut dişlerinin form, renk, pozisyon, aralıklar gibi estetik özelliklerinden memnun olmadıkları veya dişlerde herhangi bir hasar bulunması durumunda bunların restore edilmesinde, uygulanacak bölgede herhangi bir diş eksikliği olmaması şartıyla kullanılabilecek en estetik materyallerdir. Maliyet olarak uygulanan işçilik dolayısı ile Zirkonyum ve CAD/CAM cam seramik kuronlara oranla daha yüksek olmakla birlikte, gerek ışık geçirgenliği, gerekse doğal dişi taklit etme becerileri çok daha yüksektir. Gülüş Tasarımı yapımında, özellikle bembeyaz dişler yerine biraz daha doğal diş renkleri skalasını ve doğal dişlerdeki farklı renk tonları arasındaki geçişleri tercih eden hastalarda kullanımı tavsiye edilmektedir.

Gülüş tasarımı yapılırken hastaya ait çeşitli açılardan yüz ve gülüş fotoğrafları ve hasta ölçüleri bilgisayar ortamına aktarılarak bir arada değerlendirilmektedir. Gerek görüldüğü takdirde planlanan gülüş tasarımı Mock Up denilen yöntem ile hasta ağzında daha görsel bir teknikle birebir taklit edilerek hastanın beğenisine sunulur ve üzerinde istenilen düzeltmeler yapılarak hastanın beğendiği final tasarımı elde edilebilir. Tasarım ve üretimin tüm aşamalarında tamamen ince ve hassas bir el işçiliği kullanılır. Mumdan elde edilen örnekler presleme yöntemi ile cam seramik restorasyonlara dönüştürülür. Daha sonra bu altyapıların üzerine hastanın kişisel zevkleri ve hekimin tecrübeleri doğrultusunda farklı renklerde ve ışık geçirme özelliklerinde porselen tabakaları işlenir. Bu yöntem ile hazırlanan restorasyonlar, butik bir imalat işleminin ürünü olup, mevcut sistemler içerisinde estetik sonuçları en başarılı olan yöntemdir. Tek diş restorasyonu bile yapılsa, yapılan restorasyon iyi bir işçilik ile doğal diş yapısını en ufak detayına kadar birebir taklit edebilecek kapasitededir.

Tedavi planlanan bölgelerdeki komşu dişlerin, dişeti ve etrafındaki kemik ile birlikte muayene edilerek işlemin uygunluğu tespit edilir. ilk seansta, çalışılacak bölgenin ısırma düzlemi ve dudaklarla ilişkilerine göre restorasyon için yeterli olan 1,5-2mm lik mesafe yaratmak amacıyla dişlerde gerekli düzenlemeler yapılır. alınan ölçü, gerekmesi durumunda yüz arkıyla birlikte artikülatöre transfer edilir. Hasta ağzından ölçü geleneksel yöntemlerle alınır.

bu ölçüden elde edilen model üzerine dudak ve komşu dişlerle uyumlu kron tasarımı yapılır. fotoğraflar vasıtasıyla tespit edilen komşu dişlerin renkleri ve renk geçişleriyle uyumlu cam seramik çekirdek preslenir ve bir altyapı oluşturulur. Bu altyapı üzerine uygun renklerde ve şeffaflık seviyelerindeki porselen tabakaları fırınlanarak restorasyonun son formu verilir. son seansta hazır hale getirilmiş restorasyonun fonksiyonel uyumu kontrol edildikten sonra estetik olarak hastanın beğenisine sunulur. her detayda anlaşıldıktan sonra gerekmesi halinde cila yapılan restorasyon uygun simantasyon materyalleri aracılığıyla ağızda sabitlenerek tedavi sonlandırılır .

​•​cad/cam porselen laminate veneer

Gülüş tasarımı denildiği zaman akla ilk gelmesi gereken restorasyon çeşididir. laminate veneerler ile dişlerdeki basit madde kayıpları restore edilebilmektedir de olsa bu tip restorasyonların uygulanmasındaki birincil amaç hastanın estetik beklentilerinin karşılanmasıdır. Minimal düzeyde madde kaybına ve renkleşmeye sahip dişlerde, dişlerin renk, form, uzunluk, basit çapraşıklık gibi durumlarının düzeltilmesi ve dişler arasındaki boşlukların doldurularak hastalara daha aydınlık, daha sağlıklı ve sonuçta çok daha güzel ve yüksek estetik özelliklere sahip bir gülüş elde edilmesinde tercih edilmesi gereken bir yöntemdir. Bu restorasyonların en büyük özelliği, hastaların doğal diş dokularında minimum aşındırmanın yapıldığı ve doğal yatının maksimum düzeyde korunduğu tedavi yöntemi olmasıdır. Bu yöntemi tercih edecek hastalarda büyük madde kayıpları, diş eksikliği, ileri derecede çapraşıklık veya diş sıkma gibi alışkanlıklar bulunmamalıdır.

cam seramik materyallerden hazırlanan CAD/CAM Laminate Veneerler Zirkonyuma oranla çok daha şeffaf ve yüksek ışık geçirme kapasitesine sahiplerken, kuron restorasyonlarına oranla çok daha ince ve koruyucu bir tedavi seçeneğidirler. gerek optik özellikleri, gerekse tabakalama tekniğindeki başarıları, gülüş tasarımı planlamasında yüksek estetik sonuçlar vermektedirler. standart kron köprü tekniklerine göre avantajı prova seans veya seanslarına gerek duyulmamasıdır. Bu yöntem özellikle Gülüş Tasarımı beklentisi olan hastalarda, daha doğal ve renk geçişlerinin olduğu renk tonlarından çok, bembeyaz ve çok daha aydınlık, doğal renk geçişlerinin olmadığı daha düz ve göz alıcı bir beyaz tonu isteyen hastalarda ilk tercih olmalıdır.

Gülüş tasarımı yapılırken hastaya ait çeşitli açılardan yüz ve gülüş fotoğrafları ve hasta ölçüleri bilgisayar ortamına aktarılarak bir arada değerlendirilmektedir. Tasarım ve üretimin tüm aşamalarında bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim (CAD/CAM) teknolojilerinden faydalanılmaktadır. Bu sayede hem işlem mümkün olan en kısa sürede tamamlanmakta; hem de ileri derecede hassas, uyumu yüksek ve hata riskinin en aza indirildiği bir restorasyon elde edilmiş olmaktadır. Bilgisayar destekli sistemler ile hazırlanan restorasyonlar üzerine minimal düzeyde renklendirme ve tabakalama işlemi yapılarak protezler kısa sürede hazır hale getirilmektedir.

Tedavi planlanan bölgelerdeki komşu dişlerin, dişeti ve etrafındaki kemik ile birlikte muayene edilerek işlemin uygunluğu tespit edilir. ilk seansta, çalışılacak bölgenin ısırma düzlemi ve dudaklarla ilişkilerine göre restorasyon için yeterli olan 0,5-1mm lik mesafe yaratmak amacıyla dişlerde gerekli düzenlemeler yapılır. Dişlerin sadece görünen dış yüzeylerinde ve kesici kenarlarında ufak aşındırmalar yapılmakta, dişlerin birbirlerine komşu yüzeylerindeki temas doğal haliyle korunmakta ve ağız içerisine bakan yüzeylerinde herhangi bir aşındırma işlemi yapılmamaktadır. alınan ölçü, gerekmesi durumunda yüz arkıyla birlikte artikülatöre transfer edilir. Hasta ağzından ölçü geleneksel yöntemlerle alınabildiği gibi, ağız içi tarayıcılar da kullanılabilmektedir.

Geleneksel bier ölçü alındıysa bu ölçü dijital ortama laboratuvar scannerı vasıtasıyla taşınarak son durumun üzerine dudak ve komşu dişlerle uyumlu kron tasarımı yapılır. fotoğraflar vasıtasıyla tespit edilen komşu dişlerin renkleri ve renk geçişleriyle uyumlu cam seramik blok seçilir ve cad/cam desteğiyle işlenerek son formu verilir. son seansta hazır hale getirilmiş restorasyonun fonksiyonel uyumu kontrol edildikten sonra estetik olarak hastanın beğenisine sunulur. her detayda anlaşıldıktan sonra gerekmesi halinde cila yapılan restorasyon uygun simantasyon materyalleri aracılığıyla ağızda sabitlenerek tedavi sonlandırılır .

​•​Press seramik laminate veneer

Gülüş tasarımı denildiği zaman akla ilk gelmesi gereken restorasyon çeşididir. laminate veneerler ile dişlerdeki basit madde kayıpları restore edilebilmektedir de olsa bu tip restorasyonların uygulanmasındaki birincil amaç hastanın estetik beklentilerinin karşılanmasıdır. Minimal düzeyde madde kaybına ve renkleşmeye sahip dişlerde, dişlerin renk, form, uzunluk, basit çapraşıklık gibi durumlarının düzeltilmesi ve dişler arasındaki boşlukların doldurularak hastalara daha aydınlık, daha sağlıklı ve sonuçta çok daha güzel ve yüksek estetik özelliklere sahip bir gülüş elde edilmesinde tercih edilmesi gereken bir yöntemdir. Bu restorasyonların en büyük özelliği, hastaların doğal diş dokularında minimum aşındırmanın yapıldığı ve doğal yatının maksimum düzeyde korunduğu tedavi yöntemi olmasıdır. Bu yöntemi tercih edecek hastalarda büyük madde kayıpları, diş eksikliği, ileri derecede çapraşıklık veya diş sıkma gibi alışkanlıklar bulunmamalıdır.

cam seramik materyallerden press yöntemiyle hazırlanan Laminate Veneerler Zirkonyuma oranla çok daha şeffaf ve yüksek ışık geçirme kapasitesine sahiplerken, kuron restorasyonlarına oranla çok daha ince ve koruyucu bir tedavi seçeneğidirler. Üretim yönteminin bir diğer avantajı da CAD/CAM yöntemine göre çok daha ince hazırlanabilmeleridir.. gerek optik özellikleri, gerekse tabakalama tekniğindeki başarıları, gülüş tasarımı planlamasında yüksek estetik sonuçlar vermektedirler. standart kron köprü tekniklerine göre avantajı prova seans veya seanslarına gerek duyulmamasıdır. Gülüş Tasarımı yapımında, özellikle bembeyaz dişler yerine biraz daha doğal diş renkleri skalasını ve doğal dişlerdeki farklı renk tonları arasındaki geçişleri tercih eden hastalarda kullanımı tavsiye edilmektedir.

Gülüş tasarımı yapılırken hastaya ait çeşitli açılardan yüz ve gülüş fotoğrafları ve hasta ölçüleri bilgisayar ortamına aktarılarak bir arada değerlendirilmektedir. Gerek görüldüğü takdirde planlanan gülüş tasarımı Mock Up denilen yöntem ile hasta ağzında daha görsel bir teknikle birebir taklit edilerek hastanın beğenisine sunulur ve üzerinde istenilen düzeltmeler yapılarak hastanın beğendiği final tasarımı elde edilebilir. Tasarım ve üretimin tüm aşamalarında tamamen ince ve hassas bir el işçiliği kullanılır. Mumdan elde edilen örnekler presleme yöntemi ile cam seramik restorasyonlara dönüştürülür. Daha sonra bu altyapıların üzerine hastanın kişisel zevkleri ve hekimin tecrübeleri doğrultusunda farklı renklerde ve ışık geçirme özelliklerinde porselen tabakaları işlenir. Bu yöntem ile hazırlanan restorasyonlar, butik bir imalat işleminin ürünü olup, mevcut sistemler içerisinde estetik sonuçları en başarılı olan yöntemdir. Presleme yöntemi ile CAD/CAM yöntemine kıyasla çok daha ince ve şeffaf restorasyonlar hazırlanabilmektedir.Tek diş restorasyonu bile yapılsa, yapılan restorasyon iyi bir işçilik ile doğal diş yapısını en ufak detayına kadar birebir taklit edebilecek kapasitededir.

Tedavi planlanan bölgelerdeki komşu dişlerin, dişeti ve etrafındaki kemik ile birlikte muayene edilerek işlemin uygunluğu tespit edilir. ilk seansta, çalışılacak bölgenin ısırma düzlemi ve dudaklarla ilişkilerine göre restorasyon için yeterli olan 0,3-1 mm lik mesafe yaratmak amacıyla dişlerde gerekli düzenlemeler yapılır. Dişlerin sadece görünen dış yüzeylerinde ve kesici kenarlarında ufak aşındırmalar yapılmakta, dişlerin birbirlerine komşu yüzeylerindeki temas doğal haliyle korunmakta ve ağız içerisine bakan yüzeylerinde herhangi bir aşındırma işlemi yapılmamaktadıralınan ölçü, gerekmesi durumunda yüz arkıyla birlikte artikülatöre transfer edilir. Hasta ağzından ölçü geleneksel yöntemlerle alınır.

bu ölçüden elde edilen model üzerine dudak ve komşu dişlerle uyumlu laminate veneer tasarımı yapılır. fotoğraflar vasıtasıyla tespit edilen komşu dişlerin renkleri ve renk geçişleriyle uyumlu cam seramik çekirdek preslenir ve bir altyapı oluşturulur. Bu altyapı üzerine uygun renklerde ve şeffaflık seviyelerindeki porselen tabakaları fırınlanarak restorasyonun son formu verilir. son seansta hazır hale getirilmiş restorasyonun fonksiyonel uyumu kontrol edildikten sonra estetik olarak hastanın beğenisine sunulur. her detayda anlaşıldıktan sonra gerekmesi halinde cila yapılan restorasyon uygun simantasyon materyalleri aracılığıyla ağızda sabitlenerek tedavi sonlandırılır .​•​
Prepless laminate veneer

Gülüş tasarımı denildiği zaman, bu işin en zirvesinde bulunan, gerek klinik aşamaları, gerekse laboratuvarda hazırlanma ve sonrasında hasta ağzında uygulanması bakımından büyük bir tecrübe ve bilgi gerektiren estetik uygulamadır. Bu tip uygulamalarının birincil önceliği hastanın maksimum estetik beklentisinin karşılanmasıdır. Tedaviden çok kozmetik amaçla uygulanan bir yöntemdir. Hastanın mevcut diş düzenindeki renk, form, uzunluk gibi bozuklukların düzeltilmesi, diş dizisindeki çok basit pozisyon hatalarının tolere edilmesi ve dişler arasındaki açıklıkların kamufle edilmesi amacıyla kullanılabilmektedir. Tedavi öncesi mevcut durumun analizi detaylı olarak yapılmalıdır, kısıtlı bir kullanıl alanı bulunmaktadır. Dişlerde genellikle hiçbir aşındırma işlemi yapılmazken, kısıtlı durumlarda gerek görülen bölgelerden minimal düzeyde düzeltmeler yapılması gerekmektedir. Bu yöntemle hazırlanan Laminate veneerler çok özel ve zorlu bir üretim tekniğine sahipken, kalımlıkları gerken bölgelerde 0,1 mm ye kadar inebilmektedir.

Tedavinin ilk aşamasında hasta ağzından ölçü alınır, hastanın genel yüz yapısı ve ağız içi özelliklerine ait farklı açılardan fotoğraf ve video kayıtları elde edilir. Bu kayıtların laboratuvar ortamında fonksiyonel ve estetik analizleri tamamlanır. Daha sonra elde edilen bu datalar doğrultusunda laboratuvarda model üzerinde özel bir mum ile Wax Up adı verilen mum maketler hazırlanır. Hazırlanan bu gülüş tasarımı Mock Up yöntemiyle hasta ağzına nakledilerek kişinin beğenisine sunulur. Gülüş tasarımının tüm detayları hasta ağzında değerlendirilir. Hastanın beklentileri ve hekimin estetik görüşü doğrultusunda tasarımın nihai sonucu son derece görsel bir teknikle hasta ağzında tamamlanır. Elde edilen bu gülüş tasarımın kayıtları ölçü ve fotoğraf kayıtları yardımı ile tekrar laboratuvara aktarılır.

Restorasyonların yapımı, revetmandan hazırlanan özel bir model üzerinde, istenen renk skalasında ve farklı şeffaflık özelliklerine sahip tamamen toz halindeki porselenin tabakalar halinde fırınlanması ile tamamlanır. Bu sayede hasta ağzında kompozit materyalinden elde edilen final gülüş tasarımı, porselenden elde edilmiş olur. Tamamlanan restorasyon üzerinde sonradan minimal düzenlemeler dışında herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir. Bu yöntemde kullanılan organik feldspatik porselen tozu, renk ısısı, şeffaflığı ve ışık yansıtma gibi optik ve estetik özellikleri açısından doğal dişe en yakın olan materyaldir.

son seansta hazır hale getirilmiş restorasyonun fonksiyonel uyumu kontrol edildikten sonra estetik olarak hastanın beğenisine sunulur. her detayda anlaşıldıktan sonra gerekmesi halinde cila yapılan restorasyon uygun simantasyon materyalleri aracılığıyla ağızda sabitlenerek tedavi sonlandırılır

•​Estetik dolgu
Özellikle Gülüş Tasarımı beklentisi olan; ama yaş olarak daha genç, mevcut diş dokusunda herhangi bir aşındırma işlemi yaptırmak istemeyen hastalarda uygulanacak ofis tipi bir beyazlatma ve bunu takiben uygulanacak estetik dolgular, hastaların estetik beklentilerini belirli bir noktaya kadar tatminkar bir biçimde karşılamaktadır. Kisinin gulus estetigini olumsuz yonde etkileyecek dis dokusu kayiplari, renklenmeleri, sekil bozukluklari vs olan durumlarda uygulanan yontemdir. Basit çapraşıklıkların düzeltilmesi, kesici kenarlardaki form bozukluklarının ve seviye farklılıklarının ortadan kaldırılması ve dişler arasındaki ufak boşlukların kapatılmasında başarı ile uygulanmaktadır.

Kompozitin kırılgan yapısından dolayı genellikle çiğneme kuvvetlerinin daha az olduğu ön dişler bölgesinde uygulanması tercih edilir; küçük azı ve büyük azı dişlerinde yapılması endike değildir. Gülüş tasarımı isteyen hastalarda bir ön fikir olması açısından Lamina veya Kuron gibi daha girişimsel işlemler öncesinde veya tedavi için yeterli zamanı olmayan hastalarda uygulanabilir. İşlem aynı gün içerisinde tek seansta bitmekte ve ileride hasta istemesi durumunda söküldüğünde tamamen kendi dişlerini sağlıklı bir biçimde kullanabilmektedir. Doğal diş dokusu üzerinde herhangi bir aşındırma işlemi yapılmamaktadır.

Ilgili dis dokusu bolgesi temizlenip uygun tekniklerle hazir hale getirdikten sonra asitleme ve adeziv teknikleri uygulanarak yapilacak kompozitin dise baglanilirligi arttirilir. seans basinda tedavi uygulanacak disin ve komsu dislerin rengi tespit edilerek secilen kompozit gerekirse tabakalanarak uygulanir ve isinlanarak sertlestirilir. Ozellikle on bolgelerde, hem disin kendi icindeki hem de simetrisindeki renk gecisleri dikkatli bir sekilde islenir. Son formu verildikten sonra isirma duzlemiyle iliskisi kontrol edildikten sonra tedavi tek seansta sonlandirilir